Simon D'Alton

Simon D'Alton

Australia Hobart CBD, Tasmania

 

Full time enterprise java dev, but tooling around with django in my spare time. Soo tasty!

Finding Simon

People near Simon