Jury Koryakov

Jury Koryakov

Russia Sergiyev Posad, Moskovskaya

 

Unix, Python, Django, Networks, Non-linear dynamics, Data mining

People near Jury