Har du brug for at få bevilget hjælpemidler, så er det her stedet hvor du kan få info og råd:

<a href="https://kontinens.org/bevilling-af-hjaelpemidler/" target="_blank">https://kontinens.org/bevilling-af-hjaelpemidler/</a>

People near Pia