Simon Schmid

Simon Schmid

Switzerland Molkenstrasse 21, 8004 Zürich

 

Finding Simon

Simon's Django portfolio

Django projects Simon has contributed to

People near Simon