Vladimir Myskov

Vladimir Myskov

Ukraine Zhytomyr, Zhytomyrs'ka Oblast'

 

I am a student of Zhytomyr State Technological University.
Planning to do a news site with Django.
So I am here!

Looking for freelance work

Finding Vladimir

email:

People near Vladimir